هوش مصنوعی

هوش مصنوعی در بخش درمان
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۲ هوش مصنوعی

بخش ابری گوگل مدتی است که قابلیت‌های متعددی را بر مبنای هوش مصنوعی مولد در اختیار کاربران گذاشته است. طی یک سال گذشته، این شرکت منابع قابل توجهی را به ساخت ابزارهای نیرومندی مثل پلتفرم شناخته شده Vertex AI Search اختصاص داده که سازمان‌ها از طریق آن می‌توانند ابزارهای جستجوی خاص خود را با چاشنی هوش مصنوعی مولد طراحی کنند.