مسئولیت‌های اجتماعی

مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها به عنوان یک جنبه مهم از فعالیت‌های کسب‌وکارها مطرح می‌شوند و از آنها انتظار می‌رود که به جامعه و محیط زیست اطلاعات مثبتی ارائه دهند. مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها به عنوان CSR یا Corporate Social Responsibility شناخته می‌شوند.

آیا سوالی دارید؟